הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

הנחיות מרחביות

 הנחיות מרחביות הן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון. הן כפופות לכל קביעה שנקבעה בחוק, בתקנות, ובתכניות סטטוריות,
אך הן גוברות על שיקול דעת המהנדס.

וועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה אשר יתייחסו לנושאים שאינם מפורטים בתכנית או בתכנית בינוי, ובעיקר בנושאים אלה:
 • חזותו ומראהו החיצוני של בניין
 • מפלס הכניסה לבניין 
 • השתלבות הבניין בסביבתו 
 • חיבור לתשתיות 
 • כל ענין נוסף שיקבע שר הפנים 
 • ההנחיות יכולות להתייחס לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים, לסוגי בנייינים, למגרש או בנין מסוים 
 • וועדה מקומית רשאית לקבוע כי יינתנו הנחיות מרחביות פרטניות למגרש בשל מיקומו, גדלו, צורתו או ייעודו של אותו מגרש.
    במקרה כזה יינתנו הנחיות  מרחביות פרטניות על ידי רשות הרישוי בעת מסירת המידע להיתר 
 • יש לפרסם את ההנחיות המרחביות באתר האינטרנט של הוועדה ובעיתון (בדומה לפרסום תכנית), והן תכנסנה לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום המאוחר 
 • ניתן להגיש ערר על הנחיה מרחבית בתוך 30 ימים ממועד פרסומן.

לנוחיותכם, מצ"ב מסמך המפרט את ההנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
 הנחיות מרחביות