הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

מחלקות הועדה

מזכירות הועדה

מזכירות הועדה בראשות הגב' נורית אסף, ערוכה לתת שירות מיטבי, מידע, שוברי תשלום, ושאר תחומים,
לכלל אנשי המקצוע והתושבים השייכים למרחב התכנוני של הועדה.

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:
א', ג', ה' בלבד :  13:00 – 09:00
א' – אחה"צ      :  18:00 – 16:00
ב', ד'                 :  אין קבלת קהל
ו'                       :  משרדי הועדה סגורים 

כתובת הועדה:   רחוב האורנים 1 מעלות – תרשיחא (בצמוד למד"א)    ת.ד. 494 מעלות תרשיחא
טלפון: 04-9046800
פקס:   04-9570261
דוא"ל : vaada@mnf.org.il

מחלקת תכנון

מחלקת תכנון מספקת מידע תכנוני לפי סעיף 119 לחוק התכנון והבניה בהתאם להוראות תכניות בנין עיר, והחלטות רשויות התכנון.
המחלקה מפיקה מסמכי מידע שונים לכל בעל עניין בנושאים הבאים:

       1.    הכנת מכתבי מידע - בהתאם לבקשות הציבור הרחב, סיכום זכויות והוראות בניה שנקבעו בתכניות בנין עיר.
       2.   בדיקת תכניות ובקשות להיתר – המוגשות לועדה ומתן חוות דעת לאנשי המקצוע.
       3.   ליווי מודדים ומתכננים – בנושאים תכנוניים כגון: הכנת תכניות, בקשות היתר ומפות חלוקה לצרכי רישום לאישור הועדה המקומית.
       4.   השלמת תנאים – בעניין ההחלטות המתקבלות בתיקים השונים
       5.  הכנת פרסומים – בדבר אישורים, הפקעות שטחים, ושאר פרסומים המיועדים לצרכי ציבור על פי תכניות בנין עיר.
       6.  מסירת חוות דעת למח' פיקוח – בכל נושא תכנוני הנדרש.
       7.  מסירת מידע תכנוני ע"פ חוק.

מחלקת פיקוח

מחלקת הפיקוח של הועדה פועלת בשני מסלולים, פיקוח יזום ופיקוח על ידי תלונה. 
מחלקת הפיקוח של הועדה פועלת בשני מסלולים:
   1.פיקוח יזום ע"י הועדה
   2.פיקוח בעקבות קבלת תלונה
מתי תתבצע הביקורת?
   1.  בעת פתיחת בקשת להיתר בניה
   2. בשלבי הבניה השונים עד לקבלת טופס 4
   3. סיורים שגרתיים בשטח לצורך גילוי עבירות בניה
עבירת בנייה
עבירת בנייה היא עבירה פלילית !  העלולה לגרור קנס כספי, רישום פלילי ואף מאסר ! 
סוגי עבירות בניה ודרך הטיפול המשפטי בהם:
    1. בניה ללא היתר או בסטייה מההיתר
        א. אם גילוי העבירה הוא במהלך הבניה או לאחר גמר הבניה, יינקטו על פי העניין בין היתר, אחד או יותר מהצעדים הבאים:
             • הוצאת צו הפסקה מנהלי/שיפוטי
             • הוצאת צו הריסה מנהלי
             • הגשת כתב אישום
    2. שימוש בנכס או במקרקעין שלא על פי תנאי היתר הבניה, אופן הטיפול בעבירת בניה:
        א. עם גילוי עבירת בניה ממלא המפקח על הבניה דו"ח המועבר אל מהנדס הועדה, המשמש גם כאחראי על הפיקוח.
        ב. מהנדס הועדה, לאחר שביצע את בדיקותיו, מנחה את המפקח אודות אופן הטיפול בעבירה. הטיפול בעבירות בניה כולל:
            • שליחת התראה וזימון למסירת גרסת עובר העבירה
            • צו הפסקה /הריסה (מנהלי / שיפוטי)
            • הגשת כתב אישום על בניה בלתי חוקית ו/או עבירות בניה.​

מחלקת ארכיב

תיקי הבניין של יישובי הועדה מאוחסנים במחלקת הארכיב של הועדה 
תיק בניין כולל את כל התכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים למבנה מסוים באחד מיישובי מרחב הועדה ,
(כולל היתר בנייה, תכנית, "טופס 4", תעודת גמר, החלטות של ועדות משנה/ מחוזית/ ערר, צווים מנהליים, מפות מדידה וכיו"ב )
ריכוז המסמכים השונים בתיק אחד מאפשר תיעוד מהימן של כל ההתרחשויות הקשורות במבנה עצמו לאורך זמן ומשמש מעצם כך, 
את כל האזרחים, אנשי המקצוע ,הרשויות המקומיות השונות ואת בתי המשפט ומכאן חשיבותו הרבה 
במחלקת הרכיב ניתן לקבל את כל המידע הדרוש תחת קורת גג אחד
עיון בתיק בניין
    1. אנא תאמו פגישה באמצעות הטלפון. העיון בתיק בניין נעשה בתאום מראש בלבד.
       זימון התור מראש בטלפון, יבטיח טיפול מהיר, צמצום התור וזמן ההמתנה. תוכלו לקבוע את הגעתכם לארכיב במועד המתאים לכם.
    2. כבר בעת תיאום הפגישה בטלפון תירשם בקשתכם, וכשתגיעו, התיק המבוקש ימתין לכם במזכירות הועדה.
    3. לאחר שתעיינו בתיק ותבחרו את המסמכים שרציתם לצלם, תוכלו לשלם בקופת המזכירות ונציג הועדה יצלם אותם עבורכם במקום.

מחלקות הועדה