הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

אודות הוועדה

​הועדה לתכנון ובניה "מעלה נפתלי" הינה ועדה מרחבית להסדרת התכנון והבנייה ב 6 יישובים: בית ג'אן, פסוטה, חורפיש, פקיעין, גוש חלב, ומעיליא.חברי הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה הינם נבחרי ציבור ברמה המקומית – ראשי הרשויות, ובראש הועדה עומד יו"ר אשר נחשב למינוי מקצועי וקצוב בזמן מטעם מנהל התכנון במשרד האוצר.

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה הינה גוף משפטי נפרד, אשר אחראית על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה בשטחים בהם קיימת תוכנית בניין עיר מאושרת, ובסמכותה אף לאשר שינויים בתוכניות מתאר מקומיות בהתאם לרשימה סגורה של נושאים המנויים בסעיף.​

בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה, הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומן.

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מתכנסת אחת למספר שבועות, כדי לדון בבקשות להיתר בנייה / התנגדויות המופנות / נושאים על סדר היום,
לאחר ישיבה זו על הועדה לפרסם את פרוטקול הישיבה לטובת כלל הציבור.
את ההמלצות וההחלטות המקצועיות בוועדה מוביל מהנדס הועדה, וזאת לאחר שרשרת בדיקות שהתקיימו לגבי הנושא הנידון בתחום התכנון והבניה.
הועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה נפתלי מבצעת תהליכי עבודה המבוססים על התמקדות במבקש השרות וקיום מענה לדרישותיו, מעורבות עובדים בארגון, גישה מערכתית לניהול, ויחסים עם ספקים, וזאת מתוך מטרה אסטרטגית לאיכות ומצוינות בביצוע, תוך מתן מענה במגוון התחומים עליהם אמונה הועדה.​אודות הוועדה