הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

אמנת שירות


הועדה המקומית לתכנון ובניה "מעלה נפתלי", חרטה על דיגלה מתן שירות מהיר, מקצועי, יעיל ואדיב אשר שם את מבקש השרות במרכזו.
הועדה תעשה כל מאמץ להעניק ללקוחותיה שירות רציף, מקצועי, אמין ואדיב.
הועדה תעביר ללקוחותיה ולכלל הציבור ביישובים אשר במרחב התכנון של הועדה מידע מקיף וברור לגבי מגוון פעילויותיה,
ולגבי סוגי השירותים אותם היא מעניקה.

הוועדה מתחייבת:
   1. לקבל החלטות ולטפל בבקשות להיתרים, וזאת ע"פ נהלים ועפ"י חוק התכנון והבניה ותקנותיו.
   2. לפעול בשקיפות, באחריות ובמקצועיות.
   3. לקדם וליישם תהליכי התייעלות, התחדשות ושיפור השירות ע"פ הצרכים המתהווים ותיקוני החקיקה.
   4. לקדם מגמות חדשות ופיתוח לפי צרכי המועצה והתושבים, תוך שמירה על איכות חיים וסביבה ירוקה.
   5. לאפשר לכל אזרח כפרט ולישובים ככלל להסדיר את הבניה הבלתי מוסדרת בכפוף להוראות חוק התכנון והבניה,
       ומבלי לפגוע בזכותה לנהל הליכי אכיפה כדין.
   6. לפתח ולעדכן תכניות בניין עיר מעת לעת בהתאם לשינויים וצורכי הקהילה ביישובים השונים. 
   7. לעודד ולפתח את המערך הכשרת העובדים בועדה, ולוודא כי רמתם המקצועית תואמת את הצרכים.

צוות הועדה יעשה ככל יכולתו בכדי לתת את המענים, בהתאם ללוחות הזמנים הבאים:
  •  בדיקת בקשות להיתר והכנת מכתב דרישות והערות - עד 30 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.
  • דיון בועדת רשות רישוי/ועדת משנה - לפחות 1 לחודש
  • בדיקת תכניות מפורטות, בקשות לאיחוד וחלוקה לתרש"צים - עד 28 ימי עבודה ממועד הגשת התכנית.
  • הפקת והחתמת היתרי בניה למבקשים - תוך 7 ימי עבודה מעת מולאו כל התנאים והדרישות.
  • הפקת והחתמת אישור להספקת שירותים (טופס 4 וטופס 5) - תוך 7 ימי עבודה מעת הוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
  • הפצת פרוטוקולים והחלטות הועדה (רשות רישוי וועדת משנה לתכנון ובניה) - לאחר 10 ימי עבודה מתאריך אישור הפרוטוקול.
  ​• בדיקת מפקח בניה במהלך הבניה  - 2-3 פעמים לפי הצורך.אמנת שירות