הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

טפסים

​​​​​​​

  
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו
בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש חשמל מים וטלפון
בקשה לפטור למקלט לטובת שימושים חורגים במוסדות חינוך
בקשה לפטור מקלט ממד
בקשת מידע תכניות תקפות
הזמנת דף מידע תכנוני עפי סעיף 119א
הצהרה על יציבות מבנה קיים
הצהרת ויתור על שטח לדרך
הצהרת מהנדס טופס א
הצהרת מהנדס
התחייבות להריסה
התחייבות מודד למיקום המבנה קונטור
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין ועפר
טופס הצהרת מודד
טופס להגשת חישובים סטטיים
כתב התחייבות בלי חוזר לשיפוי_תכניות
כתב התחייבות לשיפוי בקשה להיתר
נוהל פרסום
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 1)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 2)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 3)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 4)
תצהיר אחראי לביצוע השלד
תצהיר בדבר פרסום
תצהיר התחייבות להעסקת קבלן רשום
תצהיר מתכנן השלד
תצהיר עורך התכנית

​​

טפסים