הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה נפתלי - דף הבית
1

נהלים ותקנות

​​​​​​​

  
צו לחיבור תשתיות לפי סעיף 157 א
149א
תרשים זרימה למסלול היתר
הודעה לבעלים
היוועצות עם משרד הבריאות
היוועצות עם רשות הכבאות
מידע נדרש להיתר
עריכת גרמושקה
פרסום הקלה שימוש חורג
תנאים מוקדמים לבקשה להיתר
תקנות 42-46
תקנות 16-22
תקנות 50-51
תקנה 61

​​

נהלים ותקנות