סמכות שר האוצר לפרסם צו לחיבור תשתית חשמל ביחס למתחמים בהן קיימת תכנית מופקדת הצפויה לאישור – לחץ כאן

תאריך: 01/07/2020