נוהל הגשת תשריט חלוקה

נוהל הגשת תשריט חלוקה

החל מתאריך 1/8/2017 יתקבלו בועדה תשריטי חלוקה על פי נוהל זה בלבד.

שעות קבלת קהל

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:

א', ג', ה'

13:00 – 09:00
ב', ד'

 אין קבלת קהל

ו'   משרדי הועדה סגורים
_moreblog  
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום