סיפורי מקרה

צו לחיבור תשתיות לפי סעיף 157 א

17.07.2016

סמכות שר האוצר לפרסם צו לחיבור תשתית חשמל ביחס למתחמים בהן קיימת תכנית מופקדת הצפויה לאישור

שעות קבלת קהל

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:

א', ג', ה'

13:00 – 09:00
ב', ד'

 אין קבלת קהל

ו'   משרדי הועדה סגורים
_moreblog  
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום