סיפורי מקרה

פטור מהיתר בניה

28.07.2015

במסגרת התיקון לחוק 101נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו הוחלו בפועל מיום - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
•חוק התכנון והבניה
•תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
•הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
•חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

תקנות עבודה בפטור מהיתר - לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
הנחיות מרחביות - לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx 
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@mnf.org.il 

שעות קבלת קהל

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:

א', ג', ה'

13:00 – 09:00
ב', ד'

 אין קבלת קהל

ו'   משרדי הועדה סגורים
_moreblog  
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום