טפסים להורדה

טפסים להורדה

גולשים יקרים,

הועדה לתכנון ובניה מעלה נפתלי מעמידה לרשותכם מערך טפסים נרחב, וזאת ללא צורך להגיע למשרדי הועדה.
הנכם מוזמנים לעיין במערך הטפסים (מצד ימין) ולבחור את הטופס הנכון לשימושכם.

 

הזמנת דף מידע תכנוני ע"פ סעיף 119א'   הורדה הורדה (344.3 Kb)
תרשים זרימה למסלול היתר   הורדה הורדה (445.1 Kb)
תקנות42-46   הורדה הורדה (282.3 Kb)
תקנות16-22   הורדה הורדה (694.3 Kb)
תקנות 50-51   הורדה הורדה (150.3 Kb)
תקנה61   הורדה הורדה (143.0 Kb)
תצהיר עורך התכנית   הורדה הורדה (300.2 Kb)
תצהיר מתכנן השלד   הורדה הורדה (24.2 Kb)
תצהיר התחייבות להעסקת קבלן רשום   הורדה הורדה (350.2 Kb)
תצהיר בדבר פרסום   הורדה הורדה (298.0 Kb)
תצהיר אחראי לביצוע השלד   הורדה הורדה (24.2 Kb)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 4)   הורדה הורדה (431.8 Kb)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 3)   הורדה הורדה (431.7 Kb)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 2)   הורדה הורדה (431.5 Kb)
תעודת מדידה של מודד מוסמך (טופס מס' 1)   הורדה הורדה (431.1 Kb)
תנאיםמוקדמיםלבקשהלהיתר   הורדה הורדה (673.2 Kb)
פרסום הקלה/שימוש חורג   הורדה הורדה (157.8 Kb)
עריכת גרמושקה   הורדה הורדה (416.5 Kb)
נוהל פרסום   הורדה הורדה (269.8 Kb)
מידע_נדרשלהיתר   הורדה הורדה (298.5 Kb)
כתב התחייבות לשיפוי בקשה להיתר   הורדה הורדה (353.2 Kb)
כתב התחייבות בלי חוזר לשיפוי-תכניות   הורדה הורדה (234.3 Kb)
טופס להגשת חישובים סטטיים   הורדה הורדה (295.1 Kb)
טופס הצהרת מודד   הורדה הורדה (220.3 Kb)
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין ועפר   הורדה הורדה (379.7 Kb)
התחייבות מודד למיקום המבנה קונטור   הורדה הורדה (107.0 Kb)
התחייבות להריסה   הורדה הורדה (313.6 Kb)
הצהרת מהנדס טופס א   הורדה הורדה (188.6 Kb)
הצהרת מהנדס   הורדה הורדה (114.5 Kb)
הצהרת ויתור על שטח לדרך   הורדה הורדה (340.3 Kb)
היוועצות עם רשות הכבאות   הורדה הורדה (129.6 Kb)
היוועצות עם משרד הבריאות   הורדה הורדה (140.6 Kb)
הודעה לבעלים   הורדה הורדה (408.3 Kb)
בקשת מידע תכניות תקפות   הורדה הורדה (223.5 Kb)
בקשה לפטור מקלט ממד   הורדה הורדה (159.9 Kb)
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו   הורדה הורדה (188.5 Kb)
בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש חשמל מים וטלפון   הורדה הורדה (230.4 Kb)
149א   הורדה הורדה (646.8 Kb)
בקשה לפטור למקלט לטובת שימושים חורגים במוסדות חינוך   הורדה הורדה (115.0 Kb)
הצהרה על יציבות מבנה קיים   הורדה הורדה (108.9 Kb)

שעות קבלת קהל

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:

א', ג', ה'

13:00 – 09:00
ב', ד'

 אין קבלת קהל

ו'   משרדי הועדה סגורים
_moreblog  
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום